Gedragscode

Bouwbedrijf Zegers BV wenst op een zorgvuldige wijze zaken te doen, waarbij normen en waarden hoog in het vaandel staan. Wij houden rekening met de belangen van iedereen die op één of andere manier met ons in contact komt. Betrouwbaarheid en integer handelen is daarom voor ons en onze medewerkers van groot belang.

Alle medewerkers dienen derhalve te handelen langs de regels zoals die zijn beschreven in de door Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) goedgekeurde bedrijfscode van de Bouwbedrijf Zegers BV.

Nadrukkelijk wijzen wij er op dat deze gedragscode geen vrijblijvende zaak is, maar dat elke medewerker binnen Bouwbedrijf Zegers -van hoog tot laag- op het naleven ervan kan worden aangesproken.

Klik hier voor meer info over SBIB

Ontwikkelen

Onze eigen projectontwikkelings- en ontwerpcapaciteit in onze vestigingen èn onze participatie in project- ontwikkeling samen met anderen zijn onmisbare peilers voor een gezonde, evenwichtige groei.

Bouwen

De Zegers bouwbedrijven verzorgen al uw huisvestings behoefte. Vanuit onze vestigingen worden projecten gerealiseerd in de woning- en utilliteitsbouw. Het verzorgen van een totaalconcept behoort tot onze mogelijkheden.

Onderhouden

Het onderhouden van woningen en bedrijfsgebouwen voor woningcorporaties, beleggings-/ vastgoedmaatschappijen en instellingen in de gezondheidszorg behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.