Diverse (zorg) instellingen

Verbouw pand de Doelen voor gemeente Ede

Zegers Bouw heeft de verbouw van het pand de Doelen voor de gemeente Ede afgerond. Er zijn nieuwe overlegplekken en een kleine kantine gerealiseerd die naar voorbeeld van de bestaande werkplekken en kantine zijn gebouwd. In februari begonnen we met het opbouwen van de wanden en het plafond en vonden er enkele aanpassingen in het installatiewerk plaats. De oplevering vond 17 maart plaats.

Renovatie hotelkamers De Nieuwe Wereld

Het project ‘renovatie zeventien hotelkamers’ van hotel ‘De Nieuwe Wereld’ is opgeleverd. Vakschool Rijn IJssel faciliteert deze hotelkamers. Op deze unieke wijze wordt hiermee voor studenten aan de vakrichtingen Horeca en Toerisme de werkelijkheid nagebootst. De hotelkamers en badkamers voldoen aan de laatste eisen. Voor Rijn IJssel reden om het internationale keurmerk GreenKey aan te vragen. Leuk detail: Het project had een korte uitvoeringstijd van zes weken en is in de vakantieperiode uitgevoerd, zodat we de overlast voor de opdrachtgever tot een minimum konden beperken.

Verbouw ‘Laborijn’ Doetinchem

Zegers Bouw heeft verbouwwerkzaamheden aan de hoofdlocatie van Laborijn in Doetinchem uitgevoerd. Laborijn houdt zich bezig met de maatschappelijke ontwikkeling van mensen op het gebied van werk.  De verbouwwerkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het herinrichten en moderniseren van kantoren. Na het uitvoeren van sloopwerkzaamheden zijn er nieuwe systeem- wanden en plafonds gesitueerd, vloerafwerkingen zijn vervangen en de balie ruimte is compleet vernieuwd. Met betrekking tot de installaties is de sprinkler- en brandmeldinstallatie vervangen en aangepast. Daarnaast zijn bestaande en nieuwe wanden en kozijnen voorzien van schilder- en sauswerk.

Renovatie klooster ‘Spes Nostra’ Vleuten

Zegers Bouw heeft renovatiewerkzaamheden aan klooster Spes Nostra in Vleuten uitgevoerd. Het gebouw is gemoderniseerd en getransformeerd tot zorgresidentie. De werkzaamheden omvatte in hoofdzaak het leveren en plaatsen van nieuwe plafonds, wanden, kozijnen, deuren en vloeren. Daarnaast is het gebouw voorzien van nieuwe installatie onderdelen en zijn er nieuwe sanitaire groepen gesitueerd. Op deze wijze is een historisch object op een prachtige locatie behouden voor de toekomst.

Verbouw schoolgebouw Doetinchem

In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft Zegers Bouw het voormalig schoolgebouw aan de Vondelstraat in Doetinchem verbouwd. Een groot deel van het voormalig schoolgebouw is door Ketalis in gebruik genomen. Een kleiner deel wordt door Kentalis Zorg en Markant gebruikt. Het project omvatte diverse bouwkundige- en installatietechnische aanpassingen ten behoeve van de nieuwe gebruikers. Het ging hierbij onder andere om het aanpassen en herindelen van lokalen en algemene ruimtes, het kindvriendelijk maken van bouwdelen, vernieuwen van entrees en sanitaire voorzieningen en het aanpassen en vernieuwen van het installatiewerk.

Renovatie IKC De Hoge Hoeve Westervoort

Zegers Bouw heeft het Integraal Kind Centrum de Hoge Hoeve in Westervoort gerenoveerd en verbouwd. IKC de Hoge Hoeve wordt gevormd door basisscholen de Tuimelaar en locatie Uitterweert van basisschool De Brug, stichting Mikado, Zozijn en kinderopvang Zonnekinderen. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het renoveren van de aanwezige toiletgroepen, gemeenschappelijke ruimten en lokalen. Daarnaast zijn wanden, plafonds, deuren en kozijnen nieuw geplaatst en/of vervangen. Zegers Bouw is tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van de installatietechnische werkzaamheden.

Uitbreiding Fysiotherapeutisch Centrum Bennekom

Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem en Van Bergen heeft Zegers opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om haar huisvesting aan de Heerdlaan te Bennekom aan de huidige eisen van een fysiotherapeutisch centrum te laten voldoen. Het pand is vervolgens geheel verbouwd en voldoet inmiddels aan alle eisen en normen die gesteld zijn.

Nieuw- verbouw Gezondheidscentrum Arnhem

Aan de Velperbuitensingel in het centrum van Arnhem heeft Zegers, in het voormalig pand van de Suzuki dealer, een gezondheidsplein gerealiseerd. Het pand is voorzien van meerdere huisartsenpost, waarin meerdere huisartsen participeren en van een apotheek, zodat alles op het gebied van gezondheid gevestigd is op één centraal punt in de binnenstad. Bij de realisatie van dit gezondheidsplein heeft Zegers de laatste technologieën op bouwfysisch gebied toegepast. De totale vloeroppervlakte van het gezondheidsplein bedraagt circa 1.100 m2 BVO.

Verbouwing dokterspost aan de Dovenetellaan te Arnhem

In de wijk Malburgen aan de Dovenetellaan in Arnhem, heeft Bouwbedrijf Zegers de doktorspost geheel intern verbouwd. De verbouwing bestond uit het plaatsen van nieuwe wanden, vloeren en plafonds, het aanleggen van nieuwe werktuigbouwkundige – en elektrotechnische installaties en het plaatsen van een nieuwe balie. Uiteraard voldoet het gebouw aan de laatste eisen op bouwtechnisch gebied welke van toepassing zijn op de medische sector.

Vernieuwing aula’s begraafplaatsen Lunteren, Ederveen en Otterlo

In opdracht van de gemeente Ede heeft Zegers een drietal aula’s van de begraafplaatsen in Lunteren, Ederveen en Otterlo vernieuwd en uitgebreid. Door de vernieuwing voldoen de aula’s weer aan de eisen van de huidige tijd en is  meer ruimte ontstaan in de aula’s. De betrokken architect van de plannen is Theo Verburg Architecten uit Ede.