13

apr

Zegers Bouw gaat steeds meer digitaal

Zegers Bouw is onlangs live gegaan met het Navision Mobile systeem. Dit systeem, mede in de vorm van een app, ondersteunt onze medewerkers op locatie ondersteunt bij hun werkzaamheden. Onze servicemedewerkers zijn sindsdien met een tablet uitgerust met daarop de digitale werkbon en bijbehorende aspecten zoals de busvoorraad, artikelbeheer en de automatisch gegenereerde dagstaat. Op deze wijze kunnen wij onze opdrachtgevers en klanten nog efficiënter van dienst zijn.

Vacature tegelzetter/metselaar service en onderhoud

Doel:
Uitvoeren van een werk/werkzaamheden binnen de beschikbare manuren en binnen de vooraf vastgestelde hoeveelheden materiaal, materieel en tijd;
Zorg dragen voor de maatvoering.

Plaats in de organisatie:
Rapporteert aan de uitvoerder of voorman en bij diens afwezigheid aan de projectleider.

Taken:
–          Het zelfstandig verrichten van alle bij het tegelzetten voorkomende specialistische werkzaamheden.
–          (Tegelzetter 2) Het onder begeleiding verrichten van bij het tegelzetten voorkomende eenvoudige                            werkzaamheden.
–          Het zelfstandig verrichten en repareren van alle soorten metselwerk, voegwerk en raapwerk; het leggen of            herstellen van rioleringen alsmede herstellen of vernieuwen van tegelvloeren, wanden of pannendaken.
–          (Metselaar 2) Het op aanwijzen van een vakman verrichten van eenvoudig schoon metselwerk. Het                       zelfstandig verrichten van vuil metselwerk, voeg- en raapwerk.
–          Het verrichten van alle voorkomende sloopwerkzaamheden met inbegrip van het zagen, boren en branden             en het onderhouden van de voor deze werkzaamheden benodigde machines en gereedschappen.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:
–          Dragen van het ter beschikking gestelde kledingpakket;
–          Gebruiken van de verstrekte Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s);
–          Werken volgens de voorgeschreven ISO en VCA regels;
–          Zorg dragen voor een representatieve positieve uitstraling;
–          Controleren afgeleverd materiaal/materieel en indien nodig afkeuren;
–          Afgeven van een correct ingevulde Zegers witte bon voor alle afgeleverde en/of opgehaalde materialen                  en/of afgenomen diensten aan de onderaannemers/leveranciers;
–          Signaleren en terugkoppelen aan voorman/uitvoerder van voorkomende bouwfouten;
–          Zorg dragen voor het netjes en goed functioneren van het verstrekte gereedschap.
–          Zorg dragen voor de kwaliteit waarborging.

De Tegelzetter / Metselaar is verantwoordelijk voor het gezond houden van het bedrijf op het gebied van de aan hem/haar toegewezen taken en zal zich inzetten voor het algemeen belang van de bedrijven onder Zegers Bouw.

Eisen:
–          Minimaal in voortgezet leerlingwezen of afgerond voortgezet leerlingwezen;
–          5 jaar werkervaring;
–          (Metselaar 2) Minimaal primair leerlingwezen, LTS of gelijkwaardig niveau.
–          Basisveiligheid VCA;
–          Rijbewijs BE.

Secundaire voorwaarden:
–          CAO voor de Bouwnijverheid wordt gevolgd.

Heeft u interesse in deze functie dan zien wij uw sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar onze afdeling Personeelszaken, Galvanistraat 12-2 6716 AE te Ede of per e-mail naar personeelszaken@zegersbouw.nl o.v.v. sollicitatie tegelzetter/metselaar service en onderhoud

24

mrt

Realisatie recreatiewoningen Lunteren

Zegers Bouw realiseert op recreatiepark De Scheleberg in Lunteren 8 recreatiewoningen. De woningen beschikken over een luxe uitstraling en zijn ontworpen door Studio Kees Marcelis uit Arnhem.  Er worden meerdere varianten gerealiseerd, in hoofdzaak zijn de woningen voorzien van een luxe uitstraling, 2 bouwlagen, een woonoppervlak varieerd van tussen de 120 m² en 150 m² en een ruim buitenterras met open haard. De oplevering van de woningen vindt gefaseerd plaats.

Vacature werkvoorbereider nieuwbouw

Doel:
Voorbereiding van één of meerdere werken.

Plaats in de organisatie:
Rapporteert aan de projectleider.

Deze vacature loopt vanuit onze vestiging in Ede.

Taken:
–          Zorg dragen voor de juiste en tijdige planningen;
–          Zorg dragen voor de juiste en tijdige informatie;
–          Contacten onderhouden met architecten, constructeurs, directievoerders en leveranciers;
–          Analyseren van alternatieven;
–          Beheren/opstellen van meer-/minderwerk;
–          Bijhouden van termijnregeling;
–          Bijwonen van bouwvergaderingen;
–          Voeren van werkoverleg project betreffende;
–          Voorzitten, initiëren en notuleren werkvergaderingen;
–          Maken van bouwplaats inrichtingstekening;
–          Contacten onderhouden met de opdrachtgever van lopende werken;
–          Voorbereiden van werken tot uitvoeringsgereed;
–          Uitbesteden werkzaamheden aan onderaannemers (kostenbewaking);
–          Opstellen/bewaken van projectplanningen;
–          Inkopen van materialen tot € 15.000,00;
–          Verzorgen van oplevering;
–          Maken van inkoopschema en prijsspiegels;
–          Controleren van productie en werktekeningen intern en extern.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:
–          Accorderen bouwplaats inrichtingstekening, uitvoering en directie;
–          Analyseren van contractstukken en werktekeningen;
–          Bespreken van meer-/minderwerk met opdrachtgever;
–          Bespreken voorstellen met opdrachtgever;
–          Indienen van termijnen;
–          Inkopen onderaannemers binnen werkbegroting tot € 15.000,00;
–          Opnemen onwerkbare dagen binnen contract;
–          Opstellen van contracten voor onderaannemers;
–          Organiseren van vooroplevering;
–          Paraferen opleveringslijst;
–          Signaleren/oplossen van problemen;
–          Vaststellen van opleveringsdatum in overleg met projectleider;
–          Voeren van onderhandelingen;
–          Voorstellen van werkmethodes;
–          Controleren/paraferen gerelateerde crediteuren facturen;
–          Werken volgens de voorgeschreven ISO en VCA regels;
–          Zorg dragen voor een representatieve positieve uitstraling.

De Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het gezond houden van het bedrijf op het gebied van de aan hem/haar toegewezen taken en zal zich inzetten voor het algemeen belang van de bedrijven onder Zegers Bouw B.V..

Eisen:
–          Algemene bouwkundige basiskennis op MBO niveau aangevuld met praktijkervaring en cursussen;
–          Affiniteit met automatisering;
–          Kostenbesef;
–          Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
–          Indien gewenst bijgeschoold op het gebied van procesmanagement;
–          VCA-VOL is een pré

Secundaire voorwaarden:
–          CAO voor de  Bouwnijverheid;
–          Veel eigen inbreng.

Heeft u interesse in deze functie dan zien wij uw sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar onze afdeling Personeelszaken, Galvanistraat 12-2 6716 AE te Ede of per e-mail naar personeelszaken@zegersbouw.nl o.v.v. sollicitatie werkvoorbereider nieuwbouw.

20

mrt

Techniekdag Achterhoek succesvol verlopen.

Zaterdag 18 maart waren we aanwezig op de Techniekdag in Doetinchem. De Techniekdag laat de boeiende wereld van bèta en techniek in alle sectoren aan een breed en vooral jong publiek zien. Van 10:00 tot 16:00 konden bezoekers onder andere bij onze stand een tablethouder timmeren. Er waren deze dag veel technische bedrijven uit de Achterhoek aanwezig. Het was een erg geslaagde dag!