Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zegers Bouw en uw privacy


Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer. Ook foto- en filmopnames van u als persoon behoren tot persoonsgegevens. Alles wat we met die persoonsgegevens doen, wordt ‘verwerken’ genoemd. Dat kan gaan om verzamelen, bewaren, raadplegen, publiceren, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens. Zegers Bouw verwerkt persoonsgegevens van personen met wie we direct of indirect een relatie of overeenkomst hebben, hebben gehad of willen krijgen.

Het gaat om persoonsgegevens van:

 • Particuliere kopers en zakelijke opdrachtgevers;
 • Ketenpartners, (onder)aannemers, uitleners, installateurs en leveranciers;
 • Sollicitanten, (voormalige) werknemers, arbeidskrachten, ZZP-ers en stagiaires;
 • Bezoekers van een Zegers Bouw bouwplaats, project of vestiging.

Persoonsgegevens welke wij verwerken
Hieronder treft u een overzicht van de gegevens welke wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Handtekening;
 • Bank- en financiële gegevens en financiële bijzonderheden;
 • BSN-nummer;
 • Identificatiegegevens zoals (gegevens vermeld op) een identiteitskaart.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zegers Bouw verwerkt u persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Zegers Bouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het volgende:

 • Het verlenen van diensten;
 • Het sluiten van overeenkomsten;
 • Het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • Het leveren en bestellen van materialen, producten en diensten;
 • Het verrichten van onderhoud en reparaties;
 • Het behandelen van uw sollicitatie en het uitvoeren van een arbeids- of opdrachtovereenkomst;
 • Om veiligheid, beveiliging, gezondheid en/of integriteit te bevorderen van medewerkers, arbeidskrachten en bezoekers;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
Zegers Bouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zegers Bouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zegers Bouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zegers Bouw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zegers Bouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zegersbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zegers Bouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Zegers Bouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zegersbouw.nl.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.