Scholenbouw

De afgelopen jaren zijn er door de Zegers vestigingen vele opdrachten gerealiseerd inzake nieuwbouw of verbouw/uitbreiding van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het uitvoeren van onderhoud en reparatiewerkzaamheden door onze eigen service- en onderhoudsdienst behoort tevens tot de mogelijkheden, daarnaast kunnen wij zorg dragen voor een meerjarenplanning en kostenopgaven met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van uw schoolgebouw(en).

De Paasbergschool Ede

Deze basisschool had enige ruimtebehoefte en moest hoog nodig gemoderniseerd worden daarom is Zegers in 2006 begonnen met modernisering en aanpassing van deze basisschool. Het project kende twee fases, beide fases zijn  naar volle tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd

De Meander Amersfoort

Het nieuw- en verbouwen van onderwijsinstelling De Meander in Amersfoort. Er werden 6 extra leslokalen gerealiseerd en diverse nevenruimten. Het bestaande schoolgebouw is aansluitend zowel intern als extern gerenoveerd.

De Border Amersfoort

Het realiseren van een schoolgebouw ten behoeve van het openbaar primair onderwijs met 16 klassen, speellokalen en ruimten voor buitenschoolse opvang (BSO). Het project is uitgevoerd in bouwteamverband. Naast Zegers en de opdrachtgever namen constructeur, installateur, architect en een huisvestingsdeskundige deel aan het bouwteam. Het team heeft naar volle tevredenheid van de opdrachtgever voldaan aan de gestelde doelstellingen op het gebied van bouwtijd en budget.

Dorenweerd College Doorwerth

Het ontwikkelen en realiseren van een schoolgebouw ten behoeve van voortgezet onderwijs van ongeveer 8700 m2. Omvang van de werkzaamheden: souterrain: 1743 m2, begane grond: 4194 m2, eerste verdieping: 2710 m2.