Vacature werkvoorbereider/calculator

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Doel:
Calculatie en voorbereiding van één of meerdere werken.

Plaats in de organisatie:
Rapporteert aan de directie;
Geeft leiding aan een team van CAO – en onderaannemerspersoneel betreffende één of meerdere werken.

Deze vacature loopt vanuit onze vestiging in Arnhem

Taken:

Calculatie
–           Calculatie van renovatie / restauratie en onderhoudswerken;
–           Opstellen van offertes in overleg met de projectleider Service en Onderhoud;
–           Beoordelen van aanvragen en bestekken;
–           Aanvragen van offertes bij onderaannemers/leveranciers;
–           Maken van kostenramingen;
–           Bijhouden van een actueel prijzenbestand;
–           Beoordelen van bestek op bijzonderheden;
–           Maken van inschrijf- en/of werkbegrotingen;
–           Opzetten en bijhouden nacalculatiegegevens;
–           Bezoeken van aanwijzingen;
–           Maken van exploitatieberekeningen;
–           Onderzoeken goedkopere bouwmethoden in bouwteam en turn-key projecten;
–           Zorgen voor overdracht project naar de werkvoorbereiding in samenwerking met projectleider;
–           Maken van een prijsspiegel.

Werkvoorbereider
–           Werkvoorbereiding van één of meerdere werken binnen vastgestelde budgetten en tijd;
–           Zorg dragen voor de juiste en tijdige planningen, inclusief de bewaking van deze planningen;
–           Uitbesteden werkzaamheden aan onderaannemers inclusief kostenbewaking;
–           Controleren van productie-, werktekeningen en contractstukken intern en extern;
–           Maken van inkoopschema en prijsspiegels;
–           Analyseren en voorstellen van alternatieven;
–           Signaleren en beheren/opstellen van meer-/minderwerk indien nodig bespreken met de opdrachtgever en              onderaannemer;
–           Bijhouden van termijnregeling;
–           Contacten onderhouden met en controle uitoefenen op leveranciers / onderaannemers / opdrachtgevers;
–           Bijhouden administratie betreffende de werken;
–           Stimuleren en motiveren van alle werknemers op de bouwplaatsen, zodat de voortgang, kwaliteit,                            veiligheid en productiviteit van hun werkzaamheden wordt bevorderd;
–           Controleren, signaleren en verantwoorden van de uitvoering van de projecten; conform bestek,                               tekeningen, van toepassing zijnde voorschriften e.d.;
–           Voeren van werkoverleg project betreffende;
–           Afronden met een positief resultaat van de onder uw leiding tot stand gekomen projecten met een                           tevreden opdrachtgever;
–           Bijwonen van interne overleggen, waaronder het Service en Onderhoud overleg;
–           Opstellen van werk- en personeelsplanningen;
–           Inplannen van opdrachtbonnen t.b.v. dagelijks- correctief- en planmatig onderhoud;
–           Bestellen van materiaal;
–           Bestellen en inplannen van benodigd materieel;
–           Het organiseren en houden van een toolbox voor CAO personeel.

Acquisitie / Relatiebeheer
–           Contacten onderhouden met de (potentiële) opdrachtgevers, architecten, constructeurs en                                      directievoerders van lopende werken;
–           Verrichten van gewenste en noodzakelijke representatieve en commerciële taken t.o.v. cliënten e.d.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:

Calculatie
–           Vergelijken van offertes en vergelijkbaar maken;
–           Afstemmen van de begroting op bestek en bestektekeningen;
–           Signaleren bijzonderheden;
–           Controleren, signaleren van afwijkingen in de tijdsbesteding van onderhanden werken;
–           Verkrijgen van informatie over tegenstrijdigheden en/of onduidelijkheden;
–           Aandragen van alternatieven die voldoen aan de geldende normen en eisen;
–           (tijdig) Overleggen met betrokkenen over tijdstippen en compleetheid van gegevens;
–           Bepalen van een nauwkeurige kostprijs;
–           Weergeven van de werkzaamheden van aangeboden stukken;
–           Verwerken van offertes met beste kwaliteit/prijs in de begroting;
–           Bepalen van hoeveelheden, normen prijzen afstemmen op het werk;
–           Afprijzen bijzonderheden in begroting
–           Aanpassen normen in de standaardbegroting in overleg met de bedrijfsleider;
–           Vertalen van verkregen informatie in inschrijfbegroting;
–           Vergaren van prijzen uit begrotingen van reeds uitgevoerde werken;
–           Voordragen en afprijzen;
–           Vaststellen tijdstip in overleg met werkvoorbereiding.

 Werkvoorbereider
–           Accorderen bouwplaats inrichtingstekening, uitvoering en directie;
–           Bespreken voorstellen met opdrachtgever;
–           Indienen van termijnen;
–           Inkopen onderaannemers binnen werkbegroting tot € 15.000,00 (Junior i.o.m. projectleider);
–           Opnemen onwerkbare dagen binnen contract;
–           Opstellen van contracten voor onderaannemers;
–           Signaleren voortgang project (planning);
–           Uitvoeren project volgens bestek (tekeningen);
–           Beheren projectdocumenten;
–           Realiseren project binnen begroting (uren / materiaal);
–           Signaleren/oplossen van problemen;
–           Bewaken veiligheidszorg als omschreven in het bouw procesbesluit;
–           Vaststellen hoeveelheid en inzet materiaal/materieel via jaarcontract;
–           Inzetten van de bestelde materialen (buiten jaarcontract);
–           Inzetten personeel in overleg met de projectleider;
–           Organiseren van vooroplevering;
–           Paraferen opleveringslijst;
–           Voeren van onderhandelingen met betrokken partijen;
–           Voorstellen van werkmethodes;
–           Controleren/paraferen gerelateerde crediteuren facturen;
–           Werken volgens de voorgeschreven ISO en VCA regels;
–           Zorg dragen voor een representatieve positieve uitstraling.

 Acquisitie / Relatiebeheer
–           Behouden van toegewezen opdrachtgevers.

De calculator/werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het gezond houden van het bedrijf op het gebied van de aan hem/haar toegewezen taken en zal zich inzetten voor het algemeen belang van de bedrijven onder Zegers Bouw B.V..

Eisen:
–           Algemene bouwkundige basiskennis op MBO niveau aangevuld met praktijkervaring en cursussen;
–           Voldoende bijgeschoold op gebied van veiligheid en bouwtechnische aspecten;
–           Praktische werkervaring in calculatie en voorbereiding;
–           Affiniteit met automatisering;
–           Kostenbesef;
–           Leidinggevende capaciteiten;
–           Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
–           Indien gewenst bijgeschoold op het gebied van procesmanagement;
–           VCA-VOL is een pre.

Secundaire voorwaarden:
Veel eigen inbreng.

Heeft u interesse in deze functie dan zien wij uw sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar onze afdeling Personeelszaken, Galvanistraat 12-2 6716 AE te Ede of per e-mail naar personeelszaken@zegersbouw.nl o.v.v. sollicitatie werkvoorbereider / calculator.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.